• Drukuj

Ważne nowości w oprogramowaniu SprintMAP

NOWY MODUŁ SLMN 2017 - dla Operatorów LMN przygotowaliśmy nowy moduł, umożliwiający pracę na danych LMN, które są tworzone, modyfikowanie i kontrolowane w aplikacji LIMES. Moduł pracuje na strukturze SLMN zdefiniowanej w Instrukcji Urządzania Lasu, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011r.Tym samym utrzymana zostaje możliwość wykonania aktualizacji LMN w oprogramowaniu ArcGIS
Moduł składa się z narzędzi Kontrola i Edycja.

  • KONTROLA - to przeglądarka raportów kontroli danych LMN wykonywanych w aplikacji LIMES. Przeglądarka umożliwia lokalizowanie błędów na mapie, a zastosowana wizualizacja i opis błędu ułatwiają ich interpretację znacznie przyspieszając proces aktualizacji LMN. Obsługiwane są wyniki z kontroli standardowych oraz topologicznych.
  • EDYCJA -  to zestaw narzędzi i mechanizmów automatyzujących proces aktualizacji LMN w nowej strukturze SLMN. Aplikacja umożliwia edycję 20 warstw LMN, które podlegają aktualizacji przez operatora Leśnej Mapy Numerycznej w Nadleśnictwie. Dostępne w aplikacji narzędzia zapewniają kompleksową obsługę procesu aktualizacji LMN bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji GIS. Opracowane zostały narzędzia do przygotowania roboczej struktury SLMN ułatwiającą wizualizację i interpretację danych LMN, narzędzia do generowania warstwy opisów wydzieleń i oddziałów, narzędzia zapewniające poprawność topologiczną danych oraz narzędzie do przygotowania struktury do importu w LIMES. Warstwy rozmieszczono na zakładkach tematycznych odpowiadających kategoriom danych przestrzennych LMN zgodnie z IUL.

LMN