Oprogramowanie SprintMAP® firmy SmallGIS działa w środowisku ArcGIS™ ESRI Inc., wykracza jednak poza standardową funkcjonalność pakietów GIS, umożliwiając realizację specjalistycznych zadań branżowych.

Aplikacje SprintMAP® implementują obsługę wszystkich standardów i formatów wymiany danych przestrzennych w Polsce. Obsługa realizowana jest nie tylko w zakresie importu, ale również automatycznych kontroli poprawności i spójności danych, kontrolowanej edycji i aktualizacji, eksportu całości lub fragmentów zbiorów, przeglądania i prezentacji danych oraz ich kartograficznego wykorzystania zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi i branżowymi.
Dzięki opracowanym narzędziom ETL (Extract, Transform and Load) możliwa jest konwersja danych pomiędzy różnymi schematami i standardami, z zachowaniem integralności relacji oraz reguł budowania hurtowni danych przestrzennych.

Istotną grupą narzędzi są aplikacje produkcyjne, pozwalające tworzyć linie produkcji i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, Leśnej Mapy Numerycznej oraz systemy zarządzania, np. zielenią urządzoną.

Jedną z ważnych cech aplikacji SprintMAP® jest ich wzajemna kompatybilność pozwalająca budować większe systemy z wykorzystaniem gotowych komponentów (modułów).

Aplikacje SprintMAP® pracują jako rozszerzenia ArcGIS for Desktop na wszystkich poziomach funkcjonalności (Basic, Standard, Advanced). Istnieje możliwość użycia modułów do budowy aplikacji działających w oparciu o ArcGIS Engine i ArcGIS Server.

Standardy danych obsługiwane w oprogramowaniu SprintMAP®:

 • Standard Leśnej Mapy Numerycznej w Lasach Państwowych (SLMN);
 • Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE);
 • Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT), (TBD);
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (Otwarty Standard MPZP - WroSIP);
 • Standard Wymiany Danych dla Ogrodów Botanicznych (ITF2);
 • Państwowy Rejestr Granic (PRG);
 • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG);
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT);
 • Numeryczny model terenu w formatach GUGiK i LPIS;
 • Formaty wymiany danych systemu GeoINFO (TANGO);
 • Format wymiany danych oprogramowania EW-MAPA.


Główne grupy narzędzi SprintMAP® rozszerzające funkcjonalność standardowych pakietów ESRI:

 • narzędzia tworzenia hurtowni danych przestrzennych (ETL)
 • narzędzia tłumaczenia struktur danych pomiędzy standardami (ETL)
 • edytor aktów prawnych (uchwały MPZP)
 • tworzenie wypisów i wyrysów dla MPZP, WZiZT, Studium Uwarunkowań;
 • tworzenie wypisów i szkiców gospodarczych dla wydzieleń leśnych w Lasach Państwowych;
 • konfiguracja i zarządzanie wzorcami map tematycznych wynikających z instrukcji kartograficznych i wytycznych branżowych, np. Instrukcja Urządzania Lasu, Zasady Opracowania Mapy Topograficznej w skali 1: 10 000 w standardzie TBD, etc.
 • zaawansowane automatyczne kontrole standardowych zbiorów danych, np. TBD, SLMN, SWDE, MPZP;
 • narzędzia inspekcji błędów;
 • konfigurowalne narzędzia edycji atrybutów i obsługi relacji w geobazach i danych plikowych;
 • specjalistyczne branżowo narzędzia analiz i edycji;
 • narzędzia pseudoCAD;
 • specjalistyczne narzędzia topologii;
 • narzędzia obsługi rozproszonych zasobów plikowych (rastrowych i wektorowych);
 • Kreator złożonych zapytań SQL dla geobaz ESRI;
 • narzędzia zarządzania portalem WMS w opartym o technologie OpenSource Geoserver i PostgreSQL;
 • Obsługa serwisów zdjęć panoramicznych Cyclorama firmy Cyclomedia.

Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.