SprintMAP®.BDOT – kompleksowe zarządzanie i obsługa Bazy Danych Obiektów Topograficznych w środowisku ArcGIS™

SprintMAP®.BDOT został opracowany bezpośrednio w odpowiedzi na rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Wejście w życie rozporządzenia, powstałego w odniesieniu do Ustawy o Informacji Przestrzennej doprowadziło do znacznego przyspieszenia rozwoju danych przestrzennych o charakterze topograficznym, a stosowanie aplikacji GIS obsługujących pliki wymiany GML stało się konieczne w konsekwencji przyjęcia tego formatu jako standardu wymiany danych.

SprintMAP®.BDOT to w tej chwili jedyna aplikacja pozwalająca na skuteczne przetwarzanie i kontrolę dużych zbiorów danych dla całych województw w środowisku ESRI ArcGIS™.

SprintMAP®.BDOT powstał głównie z myślą o instytucjach takich jak GUGiK, WODGiK, jak również na potrzeby przedsiębiorstw geodezyjno-kartograficznych.

Uniwersalność SprintMAP®.BDOT sprawia jednak, że wybrane moduły aplikacji mogą być śmiało wykorzystywane również przez użytkowników z wielu innych branż wykorzystujących Bazę Danych Obiektów Topograficznych takich jak:

  • służby ratownicze,
  • instytucje z sektora bezpieczeństwa i obronności,
  • instytucje środowiskowe,
  • leśnictwo,
  • uczelnie wyższe,
  • gestorów infrastruktury sieciowej,
  • inne instytucje administracji publicznej i sektora prywatnego.


Aplikacja SprintMAP®.BDOT, posiada budowę modułową dzięki której Klient może zakupić tylko te moduły, które są mu niezbędne, ograniczając tym samym znacznie koszty zakupu. W każdej chwili istnieje możliwość dokupienia kolejnych modułów.

Broszura informacyjna


Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.