SprintMAP®.ETL - narzędzie do zmiany struktury danych przestrzennych na platformie ArcGIS firmy ESRI

SprintMAP®.ETL (Extract, Transform and Load) to uniwersalny, konfigurowalny zestaw narzędzi pozwalających zautomatyzować procesy zmiany struktur danych przestrzennych, ich harmonizacji oraz integracji w hurtowniach danych przestrzennych. Aplikacja pozwala dokonać w locie zmiany struktur pojedynczych klas obiektów, jak i grup warstw i tabel pozostających w relacjach. Transformacji mogą podlegać atrybuty i geometria obiektów, z zachowaniem związków pomiędzy identyfikatorami klas powiązanych relacyjnie. Zdefiniowany model przekształcenia zapisywany jest do plików konfiguracyjnych XML.


SprintMAP®.ETL pozwala łączyć dane pochodzące z różnych źródeł, formatów i układów współrzędnych w jeden model. Mechanizm może być używany do łączenia danych w identycznych, jak i różnych schematach. Możliwa jest migracja danych pomiędzy różnymi rejestrami (np. TBD do BDOT).


SprintMAP®.ETL obsługuje import polskich formatów wymiany danych i struktur głównych polskich rejestrów danych przestrzennych:

 • BDOT10k (Baza Danych Obiektów Topograficznych),
 • SWDE (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych) – format TXT,
 • TBD (Baza Danych Topograficznych) – format GML, NMT ASCII (schemat GUGiK i LPIS),
 • TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju) – format XML,
 • PRNG (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych) – format XML,
 • SLMN (Standard Leśnej Mapy Numerycznej),
 • EWMAPA,
 • TANGO,

oraz powszechnie używanych formatów GIS:

 • TAB (Mapinfo),
 • MDB (Geomedia),
 • CSV,
 • XLS,
 • DXF / DWG,
 • WFS,
 • GXF,
 • ERDAS Image,
 • TIFF / GeoTIFF,
 • XML (OpenStreetMap),
 • GML,
 • KML,
 • GeoJSON,
 • Web Map JSON.

Oprogramowanie operuje na formatach geobaz ESRI (personalne .mdb, plikowe .gdb i profesjonalne).

Więcej informacji na temat programu SprintMAP.ETL można znależć na stronie etlgis.pl.

Broszura informacyjna

Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.