SprintMAP®.LMN to rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania ArcGISTM for Desktop firmy ESRI o funkcje specyficzne dla Leśnej Mapy Numerycznej (LMN). SprintMAP® automatyzuje i przyśpiesza edycję oraz bieżącą aktualizację LMN. Sprawuje także kontrolę nad skomplikowanymi strukturami danych opisanych w Standardzie LMN, automatyzuje przygotowanie map i wydruków, w tym również map przewidzianych Instrukcją Urządzania Lasu oraz szkiców i map wykorzystywanych na co dzień w leśnictwie. W zakres funkcjonalności SprintMAP®.LMN włączane są sukcesywnie raporty i analizy, mające powszechny charakter w leśnictwie.


SprintMAP®.LMN zawiera 7 modułów:

  • Kontrola – zawiera procedury kontroli poprawności budowy mapy, mechanizmy wyszukiwania i wizualizacji błędów oraz przygotowanie list kontrolnych do edycji błędów.
  • Edycja – zawiera między innymi mechanizmy automatyzujące wyszukiwanie miejsc na mapie wymagających aktualizacji, mechanizmy wspomagające aktualizację, procedury tworzenia warstw pochodnych i tworzenia raportu po aktualizacji.
  • Wydruk – umożliwia wykonanie map przewidzianych IUL, wykonanie wydruków klasycznych, atlasowych, sekcyjnych oraz wydruków seryjnych na potrzeby gospodarcze.
  • Raporty – umożliwia dostęp do informacji opisowej bazy LAS z poziomu mapy w ArcGIS.
  • Analizy – umożliwia automatyczne wykonanie operacji analitycznych na mapie dla najczęściej spotykanych, bądź powszechnych analiz, np. identyfikacja potencjalnych siedlisk Natura 2000 na podstawie opisu taksacyjnego.
  • Mobile – umożliwia eksport danych opisowych i geometrycznych LMN na urządzenia typu PDA.
  • Narzędzia – zestaw narzędzi do szybkiej i precyzyjnej edycji danych, zarządzania danymi rastrowymi oraz zestaw operacji topologicznych.


Broszura Informacyjna  – Nowe moduły SLMN 2017 i Usługi OnGeo.


Moduły licencjonowane są niezależnie i tym samym umożliwiają korzystanie z dowolnego zakresu funkcjonalności programu.

Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.