• Drukuj

2013.09.20 - Wersja: 2.7.5010.16767 kompilacja: p15923e15916 20130919_101845

Aplikacja jest kompatybilna z wersjami ArcGIS 10.*

Wyeliminowano konieczność odinstalowywania aktualizacji systemu Windows, która uniemożliwiała dodawanie rozszerzeń do programu ArcGIS

Moduł Narzędzia

 1. Dodano nowe funkcjonalności: 
 • użytkownik wskazując dowolnie wybraną warstwę poligonową ma możliwość stworzenia z niej warstwy punktowej do celów kartograficznych.
 • użytkownik ma możliwość kopiowania wskazanych pól między klasami obiektów wykorzystując ich relacje przestrzenne.
2013.04.24 - Wersja 2.7.4862.23369 kompilacja: p14422e14528 20130424_135818

Moduł Wydruki

 1. Poprawiono generowanie warstwy pochodnej psp_wydz_pol.
 2. Poprawiono generowanie warstwy fizjografii wydzieleń. 


2013.01.07 - Wersja: 2.7.4755.26030 kompilacja: p13860e13849 20130107_142710

Moduł Wydruki

 1. Poprawiono błąd związany z tworzeniem wydruków atlasowych podczas zapisywania pliku ze skorowidzem.

Moduł Edycja

 1. Zmieniono mechanizm generowania i aktualizacji warstwy op_lin. Znacznie przyśpieszono proces.

SprintMAP.LMN

 1. Odblokowanie modułów SprintMAP.LMN bez konieczności dodania do widoku zawartości pliku *.shp.

2012.10.01 - Wersja: 2.7.4657.34102 kompilacja: p13299e13308 20121001_195632 na ArcGIS 10.0

Moduł Wydruki

1. Zmiana mechanizmu tworzenia warstw liniowych z warstw poligonowych, niezbędnych do generowania map.


2012.09.07 - Wersja: 2.7.4633.7491 kompilacja: p12970e12978 20120907_050852 na ArcGIS 10.0

Moduł Wydruki

1. Dopracowano mechanizm tworzenia atlasów.
2012.08.30 – Wersja: 2.7.4625.16065 kompilacja: p12887e12886 20120830_085251 na ArcGIS 10.0

NOWOŚĆ Nowy Moduł Wydruki

Moduł wydruków został przekształcony w intuicyjny kreator wydruków tworzący mapy zgodnie z Instrukcją techniczną sporządzania i wydruku map leśnych (Instrukcja Urządzania Lasu z dnia 21.XI.2011 r.)

Moduł Kontrola

 1. Dodano kontrolę granic pnsw i budynków w wydzieleniu,
 2. Dodano kontrolę ilości obiektów pnsw w wydzieleniu,
 3. Dodano kontrolę rozbieżności kodów między tabelą linie_a oraz linie_t.

Moduł Edycja

 1. Dodano opcję "Aktualizuj adres leśny", która koduje adres leśny (adr_for) dla obiektów z warstw pnsw, os_pow, os_pkt oraz dzial_zr,
 2. Usprawniono generowania warstwy opisów wydzieleń i oddziałów, dzięki czemu znacznie zmniejszono liczbę opisów do ustawienia na potrzeby wydruków map leśnych,
 3. Poprawiono błąd usuwania niepowiązanych opisów,
 4. Poprawiono błąd generowanie linii oddziałowych i szlaków turystycznych.
2012.03.21 - Wersja: 2.7.4462.23986 kompilacja: p11351e11347 20120320_131925 na ArcGIS 10:

NOWOŚĆ Nowy Moduł Narzędzia

Zestaw narzędzi do szybkiej i precyzyjnej edycji danych, zarządzania danymi rastrowymi oraz zestaw operacji topologicznych.

Więcej informacji


Moduł Kontrola

 1. Poprawiono mechanizm kontroli występowania osobliwości przyrodniczych w dwóch warstwach
 2. Usprawniono mechanizm przeglądania błędów "Brakujące na Mapie ..."

Moduł Edycja

 1. Poprawiono generowanie pochodnej/psp obrębów ewidencyjnych.2012.02.07 - Wersja: 2.7.4420.15495 kompilacja: p10967e10966 20120207_083528 na ArcGIS 10:


Moduł Edycja

 1. Poprawiono błąd przekodowania in_pkt i in_pow
 2. Poprawiono generowanie pochodnej/psp gmin_pol2011.10.25 - Wersja: 2.7.4x na ArcGIS 10:


Moduł Kontrola

 1. Dodano kontrole poprawności danych:
  • struktura danych (kontrola typu, precyzji i skali pól)
  • dokładność współrzędnych

Moduł Edycja

 1. Modernizacja mechanizmu generowania warstw pochodnych
 2. Dodano możliwość generowania warstw PSP

2011.02.08 - Wersja: 2.7.x na ArcGIS 10:

Moduł Edycja:

  1. Dodano funkcję tworzenia bazy MDB z plików tekstowych


2009.02.06 - Wersja: 2.1.x na ArcGIS 9.3:

 1. Wprowadzono nowy system obsługi licencji
 2. Zmiany w module edycja:
  1. Dodanie pola historii w tabeli linie_a.dbf
  2. Dodano generowanie warstwy pochodnej wydzieleń siedliskowych (siedl_pol.shp)
  3. Poprawiono generowanie podchodnej osobliwości przyrodniczych powierzchniowych (os_p_pol.shp)
  4. Poprawiono kodowanie metody i żródła w warstwie innych obiektów punktowych (in_pkt.shp)
  5. Poprawiono usuwanie kodów z tabeli innych obiektów punktowych (in_pkt_t.dbf)
 3. Zmiany w module wydruki
  1. Dodane szablony wydruków dla RDLP Białystok

2008.06.27 - Wersja 2.0 na ArcGIS 9.3:

 1. Moduł Raporty:
  1. nowa funkcjonalność SprintMAP.LMN - umożliwia dostęp do informacji opisowej bazy SILP z poziomu mapy w ArcGIS
 2. Moduł Edycja:
  1. poprawiono generowanie pochodnych oraz dodano funkcje automatycznego kodowania identyfikatorów obiektu i współrzędnych punktów
 3. Moduł Wydruki:
  1. dodano nowe szablony wydruków oraz funkcję przygotowania warstwy podziału na arkusze map gospodarczych