Moduł Kontrole

LMN Kontrole
Najważniejsze z kontroli bieżących potrzebnych w trakcie edycji mapy wykonywane są przez SprintMAP®.LMN a wyniki z diagnozą zapisywane są do tablic MS Access (tej samej, która zawiera kopię tablic SILP). Wyniki kontroli służą do późniejszej aktualizacji LMN. Definiują miejsca podlegające aktualizacji i zawężają obszar poszukiwań, co wyraźnie przyśpiesza i ułatwia prace. Prowadzenie kontroli krzyżowych oprogramowanych w SprintMap jest zalecane nadleśnictwie w celu zautomatyzowania procesu aktualizacji LMN. Podczas kontroli krzyżowej sprawdzane jest czy wszystkie aktualne obiekty w SILP posiadają swoją reprezentacje graficzną na odpowiedniej warstwie mapy numerycznej oraz czy wszystkie obiekty występujące na mapie mają odpowiednie opisy w bazie SILP.
Kontrola geometrii polega na sprawdzeniu niektórych elementów spójności wewnętrznej warstwy. Zaletą kontroli - w odróżnieniu od aplikacji Kontrola LMN- jest możliwość przeprowadzenia na dowolnej warstwie w dowolnym momencie jej edycji lub użytkowania. Olbrzymią zaletą jest sprawdzanie poprawności niektórych warstw pochodnych, np. komunikacji linii, lub warstw przyjmowanych z zewnętrznych źródeł, np. PEG oraz możliwość przygotowania odpowiedniej selekcji obiektów przeznaczonych do usunięcia.
Zestaw funkcji modułu edycja:

  • Wizualizacja i lokalizacja ok. 150 typów błędów dla wszystkich warstw podstawowych w strukturze „wykonawcy”
  • Kontrole krzyżowe warstw wymagających „ręcznej” aktualizacji: obiekty podstawowe, powierzchnie nie stanowiące wydzielenia, linie, działki zrębowe, osobliwości przyrodnicze;
  • Przygotowanie raportu błędów do procesu aktualizacji z podaniem diagnozy błędu;
  • Selekcja powielonych geometrii w warstwie (tylko nadmiarowych, jeden z duplikatów pozostaje nie zaznaczony)
  • Selekcja pustych geometrii
  • Selekcja obiektów liniowych nakładających się
  • Kontrola poprawności węzłów w warstwie liniowej (dowolnej)


Inspektor błędów To mechanizm automatycznego przeglądania błędów. Narzędzie zastępuje mozolny proces dodawania do widoku kolejnych warstw błędów, ich łączenia z kontrolowanymi warstwami lub „ręcznego” przeglądania kolejnych przypadków błędów. Dzięki zastosowaniu list prowadzących zbudowanych na podstawie raportu istnieje pewność wykonania analizy każdego ze znalezionych przypadków. Inspektor błędów można stosować zarówno do weryfikacji przypadków błędów jak i edycji połączonej z naprawą mapy.

Moduł edycja to kluczowy moduł związany z AKTUALIZACJĄ Leśnej Mapy Numerycznej (LMN) zgodnej ze Standardem LMN (SLMN). Moduł obsługuje strukturę „warstw wykonawcy” zgodnych z załącznikiem 3 - Dane przekazywane SLMN, może być, zatem wykorzystywany przez wykonawców LMN realizujących aktualizację usługowo oraz w nadleśnictwach. Dla każdej z warstw podstawowych stworzono mechanizm obsługujący jej strukturę oraz czytający powiązane informacje z bazy opisowej SILP. Niektóre warstwy nie wymagają edycji ręcznej - aktualizowane są automatycznie. Oferowane są narzędzia wspomagające wykonanie szczegółowego raportu zmian aktualizacyjnych oraz przywiązania informacji (metainformacji) do każdego aktualizowanego obiektu.

Elastyczny mechanizm automatycznego, bądź półautomatycznego wyszukiwania błędów mapy (wg dowolnej warstwy) na podstawie raportu błędów lub wpisanej wartości rewelacyjnie skraca czas pracy. Procedury budowy topologii wewnątrz warstwy jak i pomiędzy warstwami oraz redukcji precyzji współrzędnych (zaokrąglania) gwarantują poprawność geometryczną warstw oraz ich zgodność z wymogami Standardu LMN.

Mechanizm generowania warstw pochodnych - wprost z warstw „Wykonawcy” to najskuteczniejszy i najkrótszy przepływ informacji pomiędzy strukturą podstawową a warstwami pochodnymi. Warstwy pochodne generowane przez SprintMAP®.LMN są zoptymalizowane pod kątem funkcjonalności kartograficznej, potrzebnej w module wydruki.

Edycja

Czytaj więcej...

Moduł wydruków konfiguruje domyślne formy map najczęściej używane w leśnictwie. Wykorzystuje strukturę warstw pochodnych, dane opisowe z bazy SILP oraz dodatkowe struktury danych generowane w SprintMAP®, tworzone w celu optymalizacji efektów kartograficznych. Moduł wydruki w sposób automatyczny konfiguruje reprezentacje kartograficzne obiektów LMN, w zależności od rodzaju drukowanej mapy. Proponuje szablony ramek i opisów dla każdej z map, automatycznie zmienia opisy tytułowe map oraz informacje opisowe w nagłówkach map, w tym również opisy taksacyjne z SILP. Konfiguruje i nadzoruje wydruk map w formie atlasu, oraz wydruk seryjny elementów mapy (wydzieleń, oddziałów) na podstawie list prowadzących (raportów).

 

Czytaj więcej...

Moduł analiz zawiera:

  • mechanizm lokalizacji pożaru wg obserwacji z punktów obserwacyjnych zarówno w postaci wieży obserwacyjnych jak i naziemnych punktów obserwacyjnych
  • tworzy mapę potencjalnych siedlisk Natura 2000 na podstawie opisu taksacyjnego SILP (podstawa merytoryczna: „Algorytmy leśne wersja. 4” P. Pawlaczyk, K. Świerkosz, J. Szwagrzyk). Moduł analiz będzie sukcesywnie uzupełniany o analizy mające powszechny charakter w leśnictwie.

Analizy

Moduł Mobile umożliwia eksport informacji opisowej bazy LAS oraz danych przestrzennych LMN do aplikacji ArcPAD pracującej na urządzeniach typu PDA. Pozwala przeglądać opisy taksacyjne, system planów i magazyn drewna w aplikacji ArcPad oraz korzystać z zaawansowanej symboliki zgodnej z IUL

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. SprintMAP.LMN - Moduł Narzędzia

Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.