Moduł Kontrole

LMN Kontrole
Najważniejsze z kontroli bieżących potrzebnych w trakcie edycji mapy wykonywane są przez SprintMAP®.LMN a wyniki z diagnozą zapisywane są do tablic MS Access (tej samej, która zawiera kopię tablic SILP). Wyniki kontroli służą do późniejszej aktualizacji LMN. Definiują miejsca podlegające aktualizacji i zawężają obszar poszukiwań, co wyraźnie przyśpiesza i ułatwia prace. Prowadzenie kontroli krzyżowych oprogramowanych w SprintMap jest zalecane nadleśnictwie w celu zautomatyzowania procesu aktualizacji LMN. Podczas kontroli krzyżowej sprawdzane jest czy wszystkie aktualne obiekty w SILP posiadają swoją reprezentacje graficzną na odpowiedniej warstwie mapy numerycznej oraz czy wszystkie obiekty występujące na mapie mają odpowiednie opisy w bazie SILP.
Kontrola geometrii polega na sprawdzeniu niektórych elementów spójności wewnętrznej warstwy. Zaletą kontroli - w odróżnieniu od aplikacji Kontrola LMN- jest możliwość przeprowadzenia na dowolnej warstwie w dowolnym momencie jej edycji lub użytkowania. Olbrzymią zaletą jest sprawdzanie poprawności niektórych warstw pochodnych, np. komunikacji linii, lub warstw przyjmowanych z zewnętrznych źródeł, np. PEG oraz możliwość przygotowania odpowiedniej selekcji obiektów przeznaczonych do usunięcia.
Zestaw funkcji modułu edycja:

  • Wizualizacja i lokalizacja ok. 150 typów błędów dla wszystkich warstw podstawowych w strukturze „wykonawcy”
  • Kontrole krzyżowe warstw wymagających „ręcznej” aktualizacji: obiekty podstawowe, powierzchnie nie stanowiące wydzielenia, linie, działki zrębowe, osobliwości przyrodnicze;
  • Przygotowanie raportu błędów do procesu aktualizacji z podaniem diagnozy błędu;
  • Selekcja powielonych geometrii w warstwie (tylko nadmiarowych, jeden z duplikatów pozostaje nie zaznaczony)
  • Selekcja pustych geometrii
  • Selekcja obiektów liniowych nakładających się
  • Kontrola poprawności węzłów w warstwie liniowej (dowolnej)


Inspektor błędów To mechanizm automatycznego przeglądania błędów. Narzędzie zastępuje mozolny proces dodawania do widoku kolejnych warstw błędów, ich łączenia z kontrolowanymi warstwami lub „ręcznego” przeglądania kolejnych przypadków błędów. Dzięki zastosowaniu list prowadzących zbudowanych na podstawie raportu istnieje pewność wykonania analizy każdego ze znalezionych przypadków. Inspektor błędów można stosować zarówno do weryfikacji przypadków błędów jak i edycji połączonej z naprawą mapy.

Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.