Moduł edycja to kluczowy moduł związany z AKTUALIZACJĄ Leśnej Mapy Numerycznej (LMN) zgodnej ze Standardem LMN (SLMN). Moduł obsługuje strukturę „warstw wykonawcy” zgodnych z załącznikiem 3 - Dane przekazywane SLMN, może być, zatem wykorzystywany przez wykonawców LMN realizujących aktualizację usługowo oraz w nadleśnictwach. Dla każdej z warstw podstawowych stworzono mechanizm obsługujący jej strukturę oraz czytający powiązane informacje z bazy opisowej SILP. Niektóre warstwy nie wymagają edycji ręcznej - aktualizowane są automatycznie. Oferowane są narzędzia wspomagające wykonanie szczegółowego raportu zmian aktualizacyjnych oraz przywiązania informacji (metainformacji) do każdego aktualizowanego obiektu.

Elastyczny mechanizm automatycznego, bądź półautomatycznego wyszukiwania błędów mapy (wg dowolnej warstwy) na podstawie raportu błędów lub wpisanej wartości rewelacyjnie skraca czas pracy. Procedury budowy topologii wewnątrz warstwy jak i pomiędzy warstwami oraz redukcji precyzji współrzędnych (zaokrąglania) gwarantują poprawność geometryczną warstw oraz ich zgodność z wymogami Standardu LMN.

Mechanizm generowania warstw pochodnych - wprost z warstw „Wykonawcy” to najskuteczniejszy i najkrótszy przepływ informacji pomiędzy strukturą podstawową a warstwami pochodnymi. Warstwy pochodne generowane przez SprintMAP®.LMN są zoptymalizowane pod kątem funkcjonalności kartograficznej, potrzebnej w module wydruki.

Edycja

Funkcje modułu:

 • Lokalizacja obiektu na podstawie adresu leśnego lub jego części, wg dowolnej warstwy i dowolnego pola.
 • Lokalizacja obiektu na podstawie numeru działki ewidencyjnej, wg dowolnej warstwy i dowolnego pola.
 • Wyszukanie w SILP obiektu na podstawie adresu leśnego lub jego częścii.
 • Wyszukanie w SILP obiektu na podstawie numeru działki ewidencyjnej, oraz powiązanych z nią wydzieleń leśnych.
 • Automatyczna lokalizacja obiektów podlegających aktualizacji na mapie i wyszukiwanie prawdopodobnych opisów w SILP na podstawie „list prowadzących” zawierających definicje obiektów warstw aktualizowanych. Listy (raporty) powstają automatyczne w module kontrolnym.
 • Filtrowanie list błędów wg typów.
 • Tworzenie pól historii zmian
 • Mechanizm kodowania wszystkich atrybutów kluczowych jednym poleceniem
 • Mechanizm kodowania metainformacji
 • Procedura tworzenia warstwy z pliku dbf zgodnego ze Standardem LMN.
 • Procedura redukcji precyzji współrzędnych (zaokrąglania)
 • Obsługa relacji warstwy o_podst z f_arod_land_use
 • Obsługa relacji warstwy pnsw z f_arod_spec_area
 • Obsługa relacji warstwy dzial_zr z f_aroc_cue
 • Obsługa relacji warstwy linie z linie_t, linie_a oraz f_arod_land_use, i_inv, g_geo_glossary_dic.
 • Obsługa relacji warstwy os_pow, os_pkt z f_arod_phenomena
 • Obsługa relacji warstwy in_pkt z in_pkt_t oraz i_inv, g_geo_glossary_dic.
 • Obsługa relacji warstwy in_pow z in_pow_t oraz i_inv, g_geo_glossary_dic.
 • Obsługa relacji warstwy siedl z siedl_t , siedl_g oraz tablic słownikowych z SILP
 • Automatyczna aktualizacja warstw opisów op_loc i op_lin.
 • Procedura tworzenia wybranych z zestawu warstw pochodnych


Nazwa warstwy Nazwa pliku
Opisy wydzieleń ow_pkt
Opisy obiektów liniowych olin_pkt
Opisy oddziałów od_pkt
Graniczniki i osnowa gr_pkt
Typologiczne powierzchnie siedliskowe tps_pkt
Punktowe obiekty ochrony przyrody oprz_pkt
Punktowe obiekty ochrony lasu ol_pkt
Punktowe obiekty leśnej genetyki stosowanej gen_pkt
Punktowe obiekty inżynieryjne inz_pkt
Punktowe obiekty łowieckie low_pkt
Punktowe obiekty turystyczne tur_pkt
Punktowe elementy mapy sytuacyjnej syt_pkt
Puntkwe obiekty ochrony ppoż. ppoz_pkt
Punktowe osobliwości przyrodnicze os_p_pkt
Granice oddziałów oddz_lin
Linie ostępowe l_os_lin
Komunikacja kom_lin
Komunikacja do analiz sieciowych koms_lin
Drogi ppoż komp_lin
Liniowe elementy uzbrojenia terenu uzbr_lin
Cieki ciek_lin
Szlaki turystyczne tur_lin
Wydzielenia wydz_pol
Oddziały oddz_pol
Leśnictwa les_pol
Obręby leśne obrl_pol
Nadleśnictwo nadl_pol
Kontury użytków uzyt_pol
Działki ewidencyjne dzew_pol
Obręby ewidencyjne obre_pol
Gminy gmin_pol
Powiaty pow_pol
Województwa woj_pol
Budynki bud_pol
Powierzchniowe formy ochrony przyrody oprz_pol
Działki zrębowe zreb_pol
Powierzchnie nie stanowiące wydzieleń pnsw_pol
Obwody łowieckie low_pol
Strefy operacyjne zagrożenia pożarowego ppoz_pol
Powierzchniowe osobliwości przyrodnicze os_p_pol
Powierzchniowe elementy mapy sytuacyjnej syt_pol


Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.