Moduł wydruków konfiguruje domyślne formy map najczęściej używane w leśnictwie. Wykorzystuje strukturę warstw pochodnych, dane opisowe z bazy SILP oraz dodatkowe struktury danych generowane w SprintMAP®, tworzone w celu optymalizacji efektów kartograficznych. Moduł wydruki w sposób automatyczny konfiguruje reprezentacje kartograficzne obiektów LMN, w zależności od rodzaju drukowanej mapy. Proponuje szablony ramek i opisów dla każdej z map, automatycznie zmienia opisy tytułowe map oraz informacje opisowe w nagłówkach map, w tym również opisy taksacyjne z SILP. Konfiguruje i nadzoruje wydruk map w formie atlasu, oraz wydruk seryjny elementów mapy (wydzieleń, oddziałów) na podstawie list prowadzących (raportów).

 

Funkcje modułu wydruki:

  • Konfiguracja szkiców wydzieleń (gospodarczy, odnowień, szkic terenowy cięć-odnowień/zalesień/dolesień/podsadzeń, trzebieżowy, upraw, sytuacyjny pożaru oraz szkice na potrzeby klienta)
  • Konfiguracja map gospodarczych w skali 1: 5000 (matryca, cięć rębnych)
  • Konfiguracja map gospodarczo- przeglądowych leśnictw w skali 1 : 10 000 (matryca, drzewostanów,cięć rębnych, siedlisk leśnych)
  • Konfiguracja map przeglądowych obrębów leśnych w skali 1: 20 000, 1: 25 000 (matryca, cięć rębnych, drzewostanów, siedlisk leśnych,ochrony przeciwpożarowej, gospodarki łowieckiej, ochrony lasu, zagospodarowania łowieckiego)
  • Konfiguracja map sytuacyjnych nadleśnictwa (zasięgu terytorialnego nadleśnictwa, obszarów chronionych i funkcji lasu, walorów przyrodniczo-kulturowych)
  • Konfiguracja wydruku atlasowego (skorowidz stron, legenda, podział mapy na sekcje stron z określeniem marginesu i zakładek, opis kolejnych stron)
  • Wyszukiwanie elementów mapy wg części adresu leśnego
  • Wydruk seryjny (półautomatyczny) elementów mapy (wydzieleń, oddziałów) na podstawie list prowadzących (raportów).

Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.