Moduł Narzędzia to zestaw narzędzi  do szybkiej i precyzyjnej edycji danych, zarządzania danymi rastrowymi oraz zestaw operacji topologicznych.

 • Narzędzia obsługi rastrów pozwalają zarządzać wieloma zestawami rastrów, umieszczonych w dowolnych katalogach. Generuje zasięgi wybranych rastrów, umożliwiając ich szybkie wczytanie/usunięcie z ArcMAP lub włączenie/wyłączenie w oknie mapy.
 • Narzędzia pseudoCAD to zestaw narzędzi do szybkiej i wygodnej wektoryzacji oraz edycji geometrii
  • Zamienia edytowaną warstwę przez wskazanie obiektu na mapie
  • Równoległe kopiowanie linii
  • Kopiowanie obiektu do przesunięcia
  • Topologiczne dodawanie wierzchołków
  • Topologiczne usuwanie wierzchołków
  • Topologiczne przesuwanie wierzchołków
  • Tryb pracy wiele warstw (dotyczy działania narzędzi dodawanie/usuwanie/przesuwanie wierzchołków)
  • Rysowanie kątami prostymi
  • Podział wielokąta szkicem
  • Podział wielokąta liniami
  • Usunięcie obiektu z warstwy docelowej
  • Linie na poligony
  • Tworzenie poligonu z zaznaczenia
 • Narzędzia Topologii
  • Automatyczne dociąganie zaznaczonych obiektów do określonych celów o określony parametr tolerancji i snapowania.
  • Łączenie obiektów segmentowanych - narzędzie to pozwala na łączenie sąsiadujących ze sobą obiektów z tej samej warstwy, które spełniają określone, podane przez użytkownika warunki.
  • Operacje topologiczne na liniach:
   • Odrzuć przestrzelone;
   • Przedłuż i obetnij;
   • Obetnij wewnątrz warstwy;
   • Przedłuż wewnątrz warstwy;
   • Połącz końcówki;
   • Zlep końcówki;
   • Połącz punkt snappingu.Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.