SprintMAP®.SWDE czyli dane z EGiB na platformie ArcGIS

SprintMAP®.SWDE - jest aplikacją do obsługi danych z Ewidencji Gruntów i Budynków w środowisku ArcGIS firmy ESRI. Głównym przeznaczeniem aplikacji jest udostępnienie informacji gromadzonej w EGiB do prac projektowych lub związanych z administrowaniem terenem, realizowanych na platformie ArcGIS. Dzięki importowi danych geometrycznych i opisowych do struktury geobazyArcGIS istnieje możliwość wykorzystania wszelkich narzędzi GIS w odniesieniu do danych ewidencyjnych, zarówno w ich części geometrycznej jak i opisowej. Synchronizacja danych ewidencyjnych z innymi zestawami danych o chrakterze branżowym lub krajowych standardów w jednym środowisku, stwarza doskonałe możliwości tworzenia wydajnych systemów przetwarzania danych, linii technologicznych lub systemów administrowania przestrzenią. Aplikacja pracuje jako rozszerzenie ArcGIS for Desktop na wszystkich poziomach funkcjonalności (Basic, Standard, Advanced). Realizuje obsługę plików wymiany danych *.SWDE, *.SWD (Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych). Obsługiwane są wszystkie rodzaje geobaz ArcGIS: osobista (*.mdb), plikowa (*.gdb), SDE (Oracle). Obsługa bazy SDE wymaga licencji na poziomie co najmniej Standard. Zaletą aplikacji jest czytanie wielu wariantów i odmian implementacyjnych plików SWDE oraz wysoka wydajność działania aplikacji - dzięki zastosowaniu w pełni obiektowej obsługi danych. Możliwość zapisu do plików SWDE pozwala na wymianę treści edytowanej w ArcGIS z innymi systemami. Potęgą narzędzia jest możliwość szybkiego stworzenia podzbioru danych opartych spełniających zadane kryteria i użycia ich do dalszej pracy.

Podstawowe funkcje aplikacji SprintMAP®.SWDE:

 • Import plików SWDE do geobazy ArcGIS
 • Utworzenie struktury geobazy ArcGIS dla EGiB zgodnej z instrukcją geodezyjną G5 (wytyczne techniczno-organizacyjne dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków)
 • Import do jednej geobazy części geometrycznej (numeryczna mapa ewidencyjna) i opisowej (rejestr gruntów)
 • Możliwość importu warstw geometrycznych do struktury geobazy
 • Kontrola poprawności pliku SWDE i zapis raportu błędów importu
 • Kontrola poprawności geometrycznej i atrybutowej danych
 • Zapis listy błędów do tablic *.dbf lub warstw *.shp
 • Eksport danych do pliku SWDE
 • Wybór obiektów do eksportu (plik SWDE) poprzez zaznaczenie obszaru lub podanie numeru obrębu ewidencyjnego.
 • Wybór obiektów do eksportu (plik SWDE) poprzez wybór działek(i), właściciela, jednostki rejestrowej, grupy użytków, etc.
 • Wybór informacji do eksportu (plik SWDE) poprzez wybór tablic (klas obiektów)
 • Przeglądanie zawartości bazy, wyszukiwanie i selekcja wg działki, własciciela, jednostki rejestrowej, użytków.
 • Łączenie wielu geobaz (integracja)

SprintMAP.SWDE - prezentacja programu

Broszura informacyjna

Teksty i opisy produktów zamieszczone na stronie www.sprintmap.pl są autorstwa firmy SmallGIS i stanowią jej własność. Opisy są chronione prawem autorskim. Właściciel strony zastrzega sobie zakaz kopiowania i wykorzystywania całości lub części materiałów w celach komercyjnych bez jego zgody oraz bez wyraźnego podania źródła.